نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
paykan.ir پیکان تماس بگیرید 172 روز پیش تماس
hydro.ir هیدرو 5,000,000 172 روز پیش تماس
eghtesadi.ir اقتصادی 6,000,000 172 روز پیش تماس
scania.ir اسکانیا 15,000,000 172 روز پیش تماس
aghrabe.ir عقربه 1,500,000 172 روز پیش تماس
khata.ir خطا 1,500,000 172 روز پیش تماس
siahsepid.ir سیاه سپید 1,500,000 172 روز پیش تماس
tizpardaz.ir تیزپرداز 2,000,000 172 روز پیش تماس
rapidshare.ir رپیدشر 3,000,000 172 روز پیش تماس