نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
paykan.ir پیکان تماس بگیرید 50 روز پیش تماس
hydro.ir هیدرو 5,000,000 50 روز پیش تماس
eghtesadi.ir اقتصادی 6,000,000 50 روز پیش تماس
scania.ir اسکانیا 15,000,000 50 روز پیش تماس
aghrabe.ir عقربه 1,500,000 50 روز پیش تماس
khata.ir خطا 1,500,000 50 روز پیش تماس
siahsepid.ir سیاه سپید 1,500,000 50 روز پیش تماس
tizpardaz.ir تیزپرداز 2,000,000 50 روز پیش تماس
rapidshare.ir رپیدشر 3,000,000 50 روز پیش تماس